Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá đòan viên, hội viên bằng hệ thống mã vạch trên thẻ sinh viên.
KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG

Sinh viên sử dụng mã số sinh viên để xem quả đánh giá, danh sách các hoạt động mà mình đã tham gia.

Mã số sinh viên : 


       

   

_____________________________________________________________________________________________Bản quyền thuộc về Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM