Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá đòan viên, hội viên bằng hệ thống mã vạch trên thẻ sinh viên.
Giới thiệu

1. Tên gọi hệ thống: 

    - Tên gọi đầy đủ: Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá đòan viên, hội viên bằng hệ thống mã vạch trên thẻ sinh viên. 
    - Tên gọi tắt: Hệ thống mã vạch 

2. Mục tiêu của hệ thống:

    - Hệ thống sử dụng thẻ sinh viên có mã vạch để quản lý, theo dõi, đánh giá quá trình hoạt động xã hội của từng Đoàn viên, Hội viên, sinh viên thông qua mã số sinh viên. 
    - Khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào do các tổ chức Đoàn, Hội trong trường tổ chức (bao gồm: Đoàn trường, Hội SV trường, Đoàn khoa,Liên chi hội SV khoa, các CLB Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn-Hội trường, CLB Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn, Hội khoa) thì sinh viên sẽ xuất trình thẻ sinh viên, mã số sinh viên cho ban tổ chức. Ban tổ chức các hoạt động sẽ ghi nhận sự tham gia của sinh viên đó vào trong dữ liệu cá nhân thông quan thiết bị đọc thẻ (POS) hoặc nhập dữ liệu trực tiếp. 
    - Thông tin về quá trình tham gia các hoạt động của từng Đoàn viên, Hội viên, sinh viên sẽ được hệ thống sử dụng để quản lý, đánh giá, phân loại đoàn viên, hội viên, sinh viên, được cập nhật và cung cấp thường xuyên, công khai trên trang web của hệ thống. 

3. Kết cấu hệ thống: 

    Gồm 3 phần :
        a. Youth_Server: là phần mềm dành cho Đoàn – Hội trường để quản lý và theo dõi tất cả các hoạt động của đoàn viên, hội viên. 
        b. Youth_Client: là phần mềm dành cho các Đoàn - Hội cấp trường, khoa, KTX, CLB/Đội/Nhóm cấp khoa và trường là ban tổ chức các hoạt động để ghi nhận lại các đoàn viên, hội viên tham gia hoạt động bằng máy quét mã vạch (hay còn gọi là máy POS). 
        c. Hệ thống website: là hệ thống phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin và quá trình rèn luyện của đoàn viên, hội viên, sinh viên. 

4. Ý nghĩa của hệ thống:

    Hệ thống ra đời sẽ hoàn thiện công tác quản lý, theo dõi quá trình hoạt động rèn luyện của đoàn viên, hội viên, để có cơ sở đánh giá xếp loại đoàn viên, hội viên được đầy đủ, chính xác và công bằng. 
    Đảm bảo cho đoàn viên, hội viên, sinh viên có thể theo dõi, tra cứu tất cả quá trình rèn luyện của mình trong suốt quá trình học tập tại trường thông qua hệ thống website của hệ thống.
    Cung cấp thông tin về quá trình hoạt động xã hội của từng sinh viên phục vụ công tác đánh giá rèn luyện sinh viên và tham gia viết CV tuyển dụng sau này. 

5. Nhận diện :
  Tất cả các hoạt động có sử dụng hệ thống sẽ được nhận diện bởi hình ảnh sau: Bản quyền thuộc về Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM