Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá đòan viên, hội viên bằng hệ thống mã vạch trên thẻ sinh viên.
DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ CẬP NHẬT

        
Chú thích điểm trung bình đánh giá của sinh viên tham gia các hoạt động:
(
1: Kém , 2 Rất không tốt, 3: Không tốt, 4: Trung bình, 5: Khá, 6: Tốt, 7: Rất tốt)

_____________________________________________________________________________________________Bản quyền thuộc về Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM