Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá đòan viên, hội viên bằng hệ thống mã vạch trên thẻ sinh viên.
Tải phần mềm
Đối với các hoạt động do Đoàn – Hội trường duyệt:

Tải phần mềm Youth Client (phiên bản 7.0) có dữ liệu Sinh viên K48

Đối với các hoạt động không do Đoàn – Hội trường duyệt
Tải file báo cáo dữ liệu của hoạt động Event 7.xls có dữ liệu Sinh vien K48

Đối với phần mềm Youth Client, nếu không thể chạy được (nguyên nhân máy tính chưa cài .NET Framework 2.0) thường các máy có hệ điều hành Windows cũ chưa cài phần mềm này. Vui lòng download và cài .NET framework trước tại đây.Bản quyền thuộc về Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM